TERMES DE ÚS

 

Actividoo.com o Actividoo és un projecte de “EUROLLURIA, S.L.” i d'ara endavant ens referirem a ell sota el nom de projecte Actividoo entenent sempre i en tot cas que s'aplica a la societat "EUROLLURIA, S.L.." amb CIF B-63848576, domicili social en C/ Roger de Lluria, 41, Baixos (Barcelona) i telèfon +34 902 00 88 77.

 

1.  ACCEPTACIÓ DELS TERMES.

1.1 Informació general.

Els següents Termes de Servei regeixen qualsevol ús que puguis fer com a Comprador (tal com es defineix a continuació), un altre usuari no Organitzador o Organitzador (tal com es defineix a continuació) o visitant de (a) els llocs web i dominis d'Actividoo, (incloses totes les pàgines web, subdominis i subapartats continguts en el "Lloc"), (b) tots i cadascun dels serveis disponibles en el Lloc o a través d'aquests, o qualsevol altre proporcionat per Actividoo, ("ACTIVIDOO") en relació amb els esdeveniments que apareixen en el Lloc, i (c) qualsevol tipus de Programari (tal com es defineix a continuació) (de manera global, els "Serveis"). Els Serveis són propietat d'ACTIVIDOO, que s'encarregarà de la seva gestió. Els Serveis que s'ofereixen estan subjectes al teu consentiment sense modificació de cap dels termes i condicions recollits aquí, ni de cap de les normes d'ús, polítiques o procediments que ACTIVIDOO pogués publicar cada cert temps en el Lloc. En UTILITZAR O ACCEDIR A QUALSEVOL PART DELS SERVEIS, ACCEPTES TOTS ELS TERMES I CONDICIONS CONTINGUTS EN ELLS, I QUALSEVOL DE LES ALTRES NORMES D'ÚS, POLÍTIQUES I PROCEDIMENTS D'ÚS QUE ACTIVIDOO POGUÉS PUBLICAR CADA CERT TEMPS EN EL SEU LLOC. SI NO ACCEPTES ALGUN D'AQUESTS TERMES, CONDICIONS, NORMES, POLÍTIQUES O PROCEDIMENTS, NO USIS ELS SERVEIS NI ACCEDEIXIS A AQUESTS.

1.2 Modificació.

ACTIVIDOO es reserva el dret de modificar o substituir, al seu exclusiu criteri, aquests Termes de servei a qualsevol moment. És la teva responsabilitat comprovar periòdicament si s'han produït canvis en aquests Termes de servei. L'ús continuat dels Serveis després de la publicació de qualsevol modificació d'aquests Termes de servei constitueix l'acceptació d'aquests canvis. Si no acceptes alguna de les modificacions realitzades en aquests Termes de servei, el teu únic recurs consisteix deixar d'accedir, explorar i utilitzar els Serveis.

1.3 Idioma.

Per a la teva comoditat, és possible que traduïm aquests Termes de servei, la nostra Política de privadesa o altres normes d'ús, polítiques i procediments que poguessin publicar-se cada cert temps en el lloc a altres idiomes. La versió en espanyol de cadascun d'aquests documents és la que regeix l'ús dels Serveis i en el cas que existeixi un conflicte entre la versió en espanyol i una versió traduïda, prevaldrà la versió en espanyol.

2. DESCRIPCIÓ D'ACTIVIDOO.

ACTIVIDOO ofereix als usuaris registrats que són organitzadors i planificadors d'esdeveniments ("Organitzadors") una forma ràpida i senzilla de cobrar els diners de la venda d'entrades i els càrrecs de servei per als esdeveniments registrats en el Lloc als usuaris que desitgin assistir a aquests esdeveniments ("Compradors" o "tu"). Els Organitzadors poden visitar el Lloc, completar un qüestionari sobre l'esdeveniment, que inclou el preu, la ubicació, l'inventari d'entrades, etc., i cobrar online tarifes de registre d'esdeveniments directament als Compradors. Tots els pagaments es tramiten a través de mètodes de servei de pagaments de tercers (en conjunt, "Maneres de pagament facilitats" o "MPF") o mitjançant el portal d'enllaç de processament de pagaments de ACTIVIDOO (el "Portal d'enllaç"). Aquests Termes de servei s'apliquen a tu i a l'ús que realitzis dels Serveis com a Comprador o com un altre usuari no Organitzador o Organitzador o ben visitant dels Serveis ("no Organitzador", “Organitzador” o "tu").

 

3. EL TEU ÚS DELS SERVEIS.

3.1 Els Serveis.

Per la present, Actividoo et concedeix un dret no exclusiu, no transferible i no sublicenciable d'accés i ús dels Serveis únicament per a les finalitats d'explorar el Lloc i buscar, veure, registrar-se i interactuar amb un esdeveniment registrat en el Lloc, en tots els casos (i) d'acord amb aquests TOS i (ii) en la mesura en què totes les lleis i normatives aplicables (nacionals i estrangeres) ho permetin. Sense perjudici de l'anteriorment esmentat, no permetràs que, directa o indirectament, ningú, ni tan sols tu: (i) modifiqui, reprodueixi o creu derivats de qualsevol part dels Serveis o del Contingut del Lloc (tal com es defineix més endavant); (ii) realitzi tasques d'enginyeria inversa, desmunti, descompili o intenti descobrir el codi font o l'estructura, seqüència i organització de totes o alguna de les parts dels Serveis (tret que aquesta restricció no s'apliqui a les restriccions limitades sobre enginyeria inversa prohibides per la llei local aplicable); (iii) llogui, arrendi, revengui, distribueixi o utilitzi els Serveis per a finalitats comercials, de temps compartit o d'oficina de servei; (iv) retiri o modifiqui qualsevol etiqueta o notificació legal en els Serveis o el Contingut del Lloc; (v) prengui part en qualsevol activitat que interfereixi o interrompi els Serveis; o (vaig veure) participi en qualsevol activitat fraudulenta o que faciliti el frau.

3.2 Programari.

Si tens permís per descarregar o usar qualsevol Programari relacionat amb els Serveis, per la present, Actividoo et concedeix una llicència personal, no transferible, no sublicenciable, revocable i no exclusiva únicament per al teu ús intern del Programari en relació amb els Serveis i solament d'acord amb aquests Termes de servei i les instruccions per escrit (si les hi hagués) proporcionades per ACTIVIDOO juntament amb el Programari. Per a les finalitats d'aquests Termes de servei, "Programari" fa referència a tot el programari disponible en el lloc o a través d'est, o qualsevol un altre proporcionat per ACTIVIDOO, inclosa, sense limitacions, la informació les aplicacions mòbils de ACTIVIDOO. Per a una major claredat, el Programari es considerarà part dels "Serveis" descrits en el present document. Per a una major claredat, el Programari es considerarà part dels "Serveis" descrits en el present document.

El programari i la transmissió de dades aplicables es troben subjectes als controls d'exportació d'Espanya. No és possible descarregar programari ni exportar-ho o tornar a exportar-ho si això suposa una infracció de les lleis d'exportació d'Espanya. Tu seràs l'únic responsable de la descàrrega o l'ús del Programari. Així mateix, serà la teva responsabilitat utilitzar el Programari de manera que compleixi totes les lleis estatals, autonòmiques i locals, així com les regles i normatives de totes les empreses de targetes de crèdit.

 

4. PAGAMENT.

4.1 Relació independent dels MPF (Maneres de Pagament Facilitats).

En utilitzar un MPF, els Organitzadors i els Compradors realitzen la transacció de pagament monetària aplicable mitjançant el servei de MPF i es troben subjectes a les condicions d'ús aplicables que regulen el servei de MPF.

4.2 Reemborsaments.

És responsabilitat de l'Organitzador comunicar la seva política de reemborsaments als Compradors i realitzar reemborsaments als Compradors a través del Lloc o d'una altra manera. En cas que l'Organitzador no expressi explícitament la política de reemborsaments en la publicació de l'activitat o esdeveniment, s'entendrà amb caràcter general que les compres i/o reserves efectuades no seran reemborsables al Comprador. En qualsevol cas si un Comprador desitja sol·licitar un reemborsament, ha de sol·licitar-ho a l'Organitzador. Totes les comunicacions o disputes relacionades amb els reemborsaments concerneixen exclusivament a l'Organitzador i al Comprador, i ACTIVIDOO no serà responsable de cap manera dels reemborsaments, els errors produïts en realitzar reemborsaments o la no realització de reemborsaments en relació amb els Serveis. Si ets un Comprador i desitges sol·licitar un reemborsament en relació amb un esdeveniment enumerat en els Serveis, has de posar-te en contacte amb l'Organitzador corresponent directament.

En cas de desacord el Comprador pot comunicar-ho a *Actividoo en un termini fins a un màxim de fins a 24 hores des de la finalització de l'esdeveniment, en tal cas Actividoo pot intervenir en la disputa si té indicis d'incompliment o frau per part de l'Organitzador i es reserva el dret de reemborsament al Comprador si considera clars aquests indicis. A efectes aclaridors, en el cas indicat, l'única relació jurídica que existirà serà la de l'usuari assistent amb la del creador de l'esdeveniment, no tenint l'usuari cap relació amb Actividoo sobre el particular referit.

 

 

5. LES TEVES OBLIGACIONS DE REGISTRE.

Si desitges ser un usuari registrat dels serveis, ja sigui un Comprador o un altre no Organitzador o bé Organitzador acceptes: (a) proporcionar informació real, precisa, actualitzada i completa sobre tu quan ho sol·liciti el formulari de registre del Lloc (les "Dades de registre") i (b) mantenir i actualitzar oportunament les Dades de registre de manera que sempre siguin reals, precisos, actualitzats i complets. Si facilites alguna informació falsa, imprecisa, obsoleta o incompleta, o si ACTIVIDOO té indicis raonables per sospitar que aquesta informació és falsa, imprecisa, obsoleta o incompleta, ACTIVIDOO té dret a suspendre o cancel·lar tots els teus comptes i rebutjar tots i cadascun dels teus usos actuals o futurs dels Serveis (o qualsevol part relacionada). ACTIVIDOO es preocupa per la seguretat i privadesa de tots els seus usuaris, especialment les dels nens. Per aquest motiu, i per respectar les condicions d'ús de qualsevol proveïdor de serveis de MPF o un altre proveïdor de serveis de tercers, has de tenir almenys 18 anys d'edat, o la majoria d'edat legal del teu lloc de residència si aquesta jurisdicció estableix una majoria d'edat superior, per registrar-se per obtenir un compte.

6. COMPTE, CONTRASENYA I SEGURETAT.

Com a part del procés de registre en el Lloc, crearàs una contrasenya i un compte. És la teva responsabilitat mantenir la confidencialitat de la contrasenya i el compte, i seràs l'únic responsable de totes les activitats que es realitzin amb el teu compte, entre les quals s'inclouen, sense limitació, totes les accions realitzades per *subusuarios registrats en el teu compte. Acceptes (a) notificar immediatament a ACTIVIDOO qualsevol ús no autoritzat de la teva contrasenya o compte, o qualsevol altra infracció de seguretat i (b) assegurar-te que salis del compte al final de cada sessió. ACTIVIDOO no pot i no es considerarà responsable de cap pèrdua, dany o un altre tipus de responsabilitat que sorgeixi del teu incompliment d'aquesta Secció o de qualsevol accés o ús no autoritzat del teu compte. En el cas que es produeixi una disputa entre dues o més parts en relació amb la propietat d'un compte, acceptes que ACTIVIDOO sigui l'únic àrbitre d'aquesta disputa a la seva sola discreció i que la decisió de ACTIVIDOO (que pot incloure la cancel·lació o suspensió de qualsevol compte subjecte a disputa) serà decisiva i vinculant per a totes les parts.

 

7. CONTINGUT.

7.1 Contingut del Lloc.

Acceptes que tot el material, inclosos, sense limitació, la informació, les dades, el programari, el text, els elements de disseny, els gràfics, les imatges i un altre tipus contingut (en conjunt, "Contingut") inclòs o lliurat a través dels Serveis o lloc a la teva disposició d'una altra manera per ACTIVIDOO en relació amb els Serveis (col·lectivament, "Contingut del lloc") es troba protegit pels drets d'autor, les marques comercials, marques de servei, secrets comercials o altres lleis i drets de propietat intel·lectual i d'un altre tipus de propietat. ACTIVIDOO pot posseir el Contingut del lloc o pot posar a disposició parteix del Contingut del lloc mitjançant acords amb tercers. Tret que ACTIVIDOO ho autoritzi expressament per escrit o en relació amb el teu ús de la funcionalitat prevista dels Serveis, acceptes no vendre, llicenciar, llogar, modificar, distribuir, copiar, reproduir, transmetre, mostrar públicament, realitzar públicament, publicar, adaptar, editar o crear treballs derivats de qualsevol Contingut del lloc, ni publicar qualsevol Contingut del lloc en qualsevol lloc web o en un entorn informàtic en xarxa per a qualsevol fi. La reproducció, còpia o distribució de qualsevol Contingut del lloc per a qualsevol altra fi es troben estrictament prohibides sense el permís previ explícit per escrit de ACTIVIDOO. Solament podràs usar el Contingut del lloc per a les finalitats permeses per aquests Termes de servei i per qualsevol llei i normativa aplicables (nacionals i estrangeres). Queden reservats tots els drets no concedits aquí expressament.

7.2 El teu contingut.

Reconeixes i acceptes que, si contribueixes, proporciones o poses a disposició qualsevol Contingut en el Lloc ("El teu contingut"), per la present concedeixes a ACTIVIDOO un dret no exclusiu, internacional, perpetu, irrevocable, lliure de regalies, transferible, sublicenciable (a través de diversos nivells) i llicència per usar, reproduir, adaptar, modificar, distribuir, traduir, publicar, crear treballs derivats basats en El teu contingut, executar, mostrar i explotar de qualsevol altra manera El teu contingut, en totalitat o en part, en qualsevol mitjà conegut actualment o desenvolupat en el futur, per a qualsevol fi. Declares i garanteixes que tens tots els drets, la capacitat i els permisos necessaris per concedir la llicència esmentada i que tot El teu contingut (i) no infringeix, desobeeix, malversa o crea un conflicte d'una altra manera amb els drets de cap tercera part i (ii) compleix totes les lleis i normatives aplicables (nacionals i estrangeres). A més, El teu contingut ha de ser exacte i veraç. ACTIVIDOO es reserva el dret a eliminar qualsevol part del teu contingut del Lloc a qualsevol moment si creu, a la seva exclusiva discreció, que no compleix els Termes de servei. Així mateix, acceptes que ACTIVIDOO pugui utilitzar el teu nom i logotip (tant si ho has posat a disposició a través del Lloc com si no) per identificar-te com a client existent o antic de ACTIVIDOO tant en el Lloc com en materials de màrqueting i promocionals.

 

8. CONDUCTA.

8.1 Certes restriccions.

Tant si uses els Serveis com a Comprador o com un altre tipus de no Organitzador o Organitzador, comprens que ets responsable de tot el Contingut, en qualsevol format, que proporcions o, d'una altra manera, publiquis en els Serveis o mitjançant aquests, entre el qual s'inclou el dirigit a Organitzadors, Compradors i uns altres no Organitzadors. Acceptes no utilitzar els Serveis para:

·       carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o posar a la disposició d'una altra manera qualsevol Contingut que sigui il·legal, nociu, amenaçador, abusiu, acosador, il·lícit, difamatori, vulgar, obscè, calumniós, invasiu amb la privadesa d'una altra persona, de mala fe o *objetable racialment, ètnicament o d'una altra manera;

·       perjudicar a menors de cap manera;

·       fer-se passar per qualsevol persona o entitat, inclòs, sense limitació, un representant de ACTIVIDOO o capdavanter de fòrum, o indicar falsament representar de forma distorsionada la teva afiliació amb una persona o entitat;

·       falsificar titulars o manipular d'una altra manera identificadors per ocultar l'origen de qualsevol Contingut transmès a través dels Serveis;

·       carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o posar a la disposició d'una altra manera qualsevol Contingut que no tinguis dret a publicar conforme a qualsevol llei o sota relacions contractuals o fiduciaries (com a informació interna, privada i confidencial coneguda o revelada com a part de relacions laborals o baix acords de no divulgació);

·       carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o posar a la disposició d'una altra manera qualsevol Contingut que infringeixi qualsevol patent, marca comercial, secret comercial, dret d'autor o un altre dret de propietat intel·lectual o de propietat de qualsevol persona o entitat;

·       carregar, envia per correu electrònic, transmet o posa a la disposició de qualsevol altra manera qualsevol contingut relacionat amb la venda o subministrament de béns i serveis que no siguin la venda o subministrament d'entrades i registres en esdeveniments que apareixen en el lloc, així com altres béns i serveis venuts o subministrats juntament amb aquests esdeveniments;

·       carregar, publicar, enviar per correu electrònic, transmetre o posar a la disposició d'una altra manera qualsevol Contingut que contingui virus de programari o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o limitar la funcionalitat de qualsevol programari o maquinari informàtic o equip de telecomunicacions o per interactuar d'una altra manera amb els Serveis d'una forma no permesa per aquests Termes de servei o explícitament autoritzada per ACTIVIDOO.

·       interrompre o interferir amb els Serveis, servidors o xarxes connectats als Serveis o desobeir qualsevol requisit, procediment, política o normativa de les xarxes connectades als Serveis;

·       infringir voluntària o involuntàriament qualsevol normativa o llei aplicable (nacional o estrangera), incloses, sense limitació, les relatives a la venda o revenda d'entrades (incloent, sense limitació pel que fa als requisits de certificació, màxims o límits en els preus d'entrades, etc.);

·       assetjar o aguaitar d'alguna manera a qualsevol persona o entitat.

8.2 Certs drets correctius..

Tant si uses els Serveis com a Comprador o com un altre tipus de no Organitzador o Organitzador, reconeixes que ACTIVIDOO no preselecciona cap Contingut proporcionat o publicat per tu o per un tercer en relació amb els Serveis, però que ACTIVIDOO i els seus delegats tindran el dret (però no l'obligació) de, a la seva sola discreció, (i) supervisar, modificar, editar o eliminar el seu Contingut, en totalitat o en part, i/o (ii) rescindir i finalitzar el teu dret a usar els Serveis a qualsevol moment (amb o sense avís) per qualsevol motiu o sense motiu algun. Reconeixes i acceptes que ACTIVIDOO pugui conservar El teu contingut, així com revelar-ho per qualsevol raó, incloent, sense limitació, si així ho requereix la llei o en la creença de bona fe que la preservació o revelació siguin raonablement necessàries para: (a) complir els processos legals; (b) aplicar aquests Termes de servei; (c) respondre a les queixes que reclamin que qualsevol part del teu contingut infringeix els drets de tercers; i/o (d) protegir els drets, la propietat o la seguretat personal de ACTIVIDOO, els seus usuaris i/o el públic. Comprens que el processament tècnic i la transmissió dels Serveis, inclòs El teu contingut, pot implicar (i) transmissions per diverses xarxes; i/o (ii) canvis per ajustar-se o adaptar-se a requisits tècnics de connexió de xarxes o dispositius.

 

9. ADVERTIMENTS ESPECIALS PER A l'ÚS INTERNACIONAL..

Reconeixent la naturalesa global d'Internet, acceptes complir totes les normes locals sobre conducta en línia i Contingut acceptable. A manera il·lustrativa i no limitatiu, acceptes complir totes les lleis i normatives aplicables (nacionals i estrangeres) relatives a la transmissió de dades tècniques exportades des d'Espanya o des del país en el qual resideixis.

A més, els Serveis es troben subjectes als controls d'exportació d'Espanya.

 

10. INDEMNITZAR.

Acceptes defensar, indemnitzar i alliberar de responsabilitats a ACTIVIDOO, als seus afiliats i a cadascun dels seus oficials, directors, agents, socis de marca compartida, altres socis i empleats respectius de tots els danys (ja siguin directes, indirectes, fortuïts, derivats o d'un altre tipus), pèrdues, responsabilitats, costos i despeses (incloses, sense limitació, les taxes de comptabilitat i advocats raonables) que resultin de qualsevol reclamació, demanda, acció, procediment (ja sigui davant un àrbitre, tribunal, mediador o un altre) o recerca realitzada per qualsevol tercera part (cadascuna és una "Reclamació)") deguda a o que sorgeixi de: el teu Contingut; els esdeveniments enumerats en el Servei; el teu ús de, contribució a o relació amb el Servei; la teva infracció d'aquests Termes de servei; i/o la teva infracció de qualsevol dret d'una altra persona. ACTIVIDOO haurà de notificar-te qualsevol Reclamació d'aquest tipus, sempre que les teves obligacions aquí estipulades no es vegin limitades si ACTIVIDOO no realitzés la notificació o trigués a fer-ho. ACTIVIDOO es reserva el dret d'assumir la defensa exclusiva i controlar qualsevol assumpte subjecte a indemnització conforme a aquesta Secció i, en tal cas, acceptes cooperar amb totes les sol·licituds raonables per assistir la defensa de ACTIVIDOO d'aquest assumpte.

11. MODIFICACIONS I SUSPENSIONS DEL SERVEI.

ACTIVIDOO es reserva el dret de, a qualsevol moment, i ocasionalment, modificar, suspendre o suprimir, temporal o permanentment, els Serveis (o qualsevol part relacionada) per qualsevol motiu o sense motiu algun, amb o sense avís. Acceptes que ACTIVIDOO no serà responsable davant teu o davant una altra part de cap modificació, suspensió o supressió dels Serveis.

12. FINALITZACIÓ.

ACTIVIDOO, a la seva sola discreció, pot cancel·lar la teva contrasenya, comptes (o qualsevol part relacionada) i/o el teu dret d'usar els Serveis i eliminar i descartar tot El teu contingut en els Serveis, a qualsevol moment i per qualsevol motiu o sense motiu algun, incloent, sense limitació, la falta d'ús, l'incompliment del pagament oportú de qualsevol taxa o altres fons deguts a ACTIVIDOO, o si ACTIVIDOO creu que has infringit o actuat de forma incoherent amb la lletra o esperit d'aquests Termes de servei. Acceptes que qualsevol cancel·lació del teu dret d'usar els Serveis pot realitzar-se sense previ avís, i reconeixes i acceptes que ACTIVIDOO pot desactivar o eliminar immediatament el teu compte, així com tot el Contingut i els arxius relacionats amb el teu compte i/o bloquejar qualsevol accés addicional a aquests arxius o als Serveis. A més, acceptes que ACTIVIDOO no serà responsable davant teu o davant una altra part de qualsevol cancel·lació del teu dret a usar o, d'una altra manera, accedir als Serveis. Totes les disposicions d'aquests Termes de servei que, per naturalesa, han de romandre vigents després de la finalització del teu dret a usar els Serveis, perduraran (incloses, sense limitació, totes les limitacions sobre la responsabilitat, les exempcions, les obligacions d'indemnització, l'exclusió de garanties, i les llicències i proteccions de la propietat intel·lectual).

13. ENLLAÇOS.

Els Serveis o tercers poden proporcionar enllaços a altres recursos o llocs web d'Internet. Atès que ACTIVIDOO no té control sobre aquests llocs web i recursos, reconeixes i acceptes que ACTIVIDOO no és responsable de la disponibilitat de tals llocs web o recursos, i no promociona ni es responsabilitza de cap Contingut, publicitat, productes, serveis o altres materials que apareguin o estiguin disponibles en aquests llocs web o recursos. Així mateix, reconeixes i acceptes que ACTIVIDOO no es considerarà responsable de cap dany o pèrdua provocats per, al·legats a o en relació amb qualsevol ús d'o sobre la base d'aquest Contingut, publicitat, productes, serveis o altres materials que apareguin o estiguin disponibles en qualsevol d'aquests llocs web o recursos.

 

14. RENÚNCIA DE GARANTIES.

ELS SERVEIS S'OFEREIXEN "TAL QUAL" I "SUBJECTES A DISPONIBILITAT". PER LA PRESENT, ACTIVIDOO RENUNCIA EXPRESSAMENT A TOTES LES GARANTIES DE QUALSEVOL TIPUS, EXPLÍCITES O IMPLÍCITES, INCLOSES, SENSE LIMITACIÓ, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE MERCANTIBILIDAD, TÍTOL, NO INFRACCIÓ I IDONEÏTAT PER A UNA FI DETERMINADA. *ACTIVIDOO NO GARANTEIX QUE: (I) ELS SERVEIS SATISFACIN ELS TEUS REQUISITS, (II) ELS SERVEIS NO S'INTERROMPIN, SIGUIN OPORTUNS, ASSEGURANCES O NO PRESENTIN ERRORS, (III) ELS RESULTATS QUE ES PUGUIN OBTENIR DE L'ÚS DELS SERVEIS SIGUIN PRECISOS O FIABLES, (IV) LA QUALITAT, SEGURETAT O LEGALITAT DE QUALSEVOL CONTINGUT, PRODUCTE, SERVEI, INFORMACIÓ O UN ALTRE MATERIAL ADQUIRIT O OBTINGUT PER TU, O ELS ESDEVENIMENTS Als quals HAS ASSISTIT A través DELS SERVEIS O ELS SERVEIS MATEIXOS (O QUALSEVOL PART DELS MATEIXOS), COMPLEIXIN LES TEVES EXPECTATIVES, O (V) QUALSEVOL ERROR EN ELS SERVEIS ES CORREGEIXI. ACTIVIDOO NO ÉS RESPONSABLE NI TINDRÀ CAP RESPONSABILITAT PEL CONTINGUT, ELS PRODUCTES, ELS SERVEIS, LES ACCIONS O LES INACCIONS DE QUALSEVOL USUARI, COMPRADOR O UN ALTRE NO ORGANITZADOR, ORGANITZADOR O TERCER, ABANS, DURANT I/O DESPRÉS D'UN ESDEVENIMENT; I ACTIVIDOO NO SERÀ RESPONSABLE RESPECTE A CAP DE LES GARANTIES RENUNCIADES EN ELS PUNTS (I) A (V) ANTERIORS. RECONEIXES QUE ACTIVIDOO NO GARANTEIX NI TÉ CONTROL SOBRE LA QUALITAT, LA SEGURETAT O LA LEGALITAT DELS ESDEVENIMENTS PROMOCIONATS, L'AUTENTICITAT O LA PRECISIÓ DEL CONTINGUT I ELS LLISTATS DE QUALSEVOL USUARI (INCLOSOS ELS DE COMPRADORS, UNS ALTRES NO ORGANITZADORS I ORGANITZADORS) O LA CAPACITAT DE QUALSEVOL USUARI (INCLOSOS COMPRADORS, UNS ALTRES NO ORGANITZADORS I ORGANITZADORS) DE REALITZAR O COMPLETAR DE FET UNA TRANSACCIÓ. LES RENÚNCIES ANTERIORS NO S'APLICARAN EN LA MESURA PROHIBIDA PER LA LLEI VIGENT. Sense perjudici de l'anterior, pots notificar la conducta inadequada d'usuaris, Compradors, uns altres no Organitzadors, Organitzadors i/o tercers en relació amb el Lloc o qualsevol Servei a ACTIVIDOO. ACTIVIDOO, a la seva sola discreció, pot investigar la reclamació i prendre les mesures necessàries.

15. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

ACTIVIDOO NO ES CONSIDERARÀ RESPONSABLE SOTA CAP CIRCUMSTÀNCIA O SOTA CAP TEORIA LEGAL, JA SIGUI PER UN ACTE IL·LÍCIT, PER CONTRACTE O D'una altra manera, EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS O QUALSEVOL ALTRE ASSUMPTE D'AQUESTS TERMES DE SERVEI, PER: (I) QUALSEVOL DANY INDIRECTE, FORTUÏT, ESPECIAL, CONSEQÜENT, PUNITIU O EXEMPLAR, INCLOSOS, SENSE LIMITACIÓ, ELS DANYS PER PÈRDUA DE BENEFICIS, BONA FE, ÚS, DADES O ALTRES PÈRDUES INTANGIBLES (FINS I TOT SI S'HA NOTIFICAT A ACTIVIDOO LA POSSIBILITAT DE TALS DANYS), (II) EL COST DE L'ADQUISICIÓ DE SERVEIS SUBSTITUTIUS, (III) ELS IMPORTS QUE SUPERIN ELS 100,00 EUROS EN TOTAL PER A TOTES LES RECLAMACIONS EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS, O (IV) QUALSEVOL ASSUMPTE QUE ESCAPI Al CONTROL RAONABLE DE ACTIVIDOO. ACTIVIDOO NO TINDRÀ CAP RESPONSABILITAT PEL QUE FA Al TEU CONTINGUT O QUALSEVOL CONTINGUT D'UN ALTRE USUARI DELS SERVEIS. A més, ACTIVIDOO NO ESTÀ AFILIAT, NI MANTÉ UNA RELACIÓ DE REPRESENTACIÓ O D'OCUPACIÓ AMB CAP PROVEÏDOR DE SERVEIS DE TERCERS UTILITZAT JUNTAMENT AMB ELS SERVEIS (INCLÒS, SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL SERVEI DE MPF) I ACTIVIDOO NO ÉS RESPONSABLE DE, I PER LA PRESENT, RENÚNCIA A TOTA RESPONSABILITAT QUE SORGEIXI DE, ELS ACTES O OMISSIONS DE QUALSEVOL D'AQUESTS PROVEÏDORS DE SERVEIS DE TERCERS. LES LIMITACIONS ANTERIORS NO S'APLICARAN EN LA MESURA PROHIBIDA PER LA LLEI VIGENT.

16. EXEXONERACIÓ.

EN CONTRAPRESTACIÓ PER PODER ACCEDIR I USAR ELS SERVEIS, PER LA PRESENT, ACCEPTES EXONERAR A ACTIVIDOO, ELS SEUS AFILIATS I A TOTS I CADASCUN DELS SEUS RESPECTIUS OFICIALS, DIRECTORS, AGENTS, SOCIS DE MARCA COMPARTIDA, ALTRES SOCIS I EMPLEATS DE TOTS ELS DANYS (JA SIGUIN DIRECTES, INDIRECTES, FORTUÏTS, CONSEQÜENTS O D'UN ALTRE TIPUS), PÈRDUES, RESPONSABILITATS, COSTOS I DESPESES DE TOT TIPUS I NATURALESA, CONEGUTS I DESCONEGUTS, QUE SORGEIXIN D'O RELACIONATS D'ALGUNA MANERA AMB DISPUTES ENTRE TU I TERCERS (INCLOSOS ALTRES ORGANITZADORS, COMPRADORS I UNS ALTRES NO ORGANITZADORS) EN RELACIÓ AMB ELS SERVEIS, EL TEU ACCÉS I ÚS DELS SERVEIS O QUALSEVOL ESDEVENIMENT INDICAT QUE DELS MATEIXOS ES DERIVIN.

EN RELACIÓ AMB L'EXONERACIÓ ANTERIOR, PER LA PRESENT, RENÚNCIES A ESTATUTS O LLEIS APLICABLES, QUE, Al FONDO, ESPECIFIQUEN:

"UNA EXONERACIÓ GENERAL NO S'ESTÉN A RECLAMACIONS QUE EL CREDITOR NO CONEIX O SOSPITA QUE EXISTEIX Al SEU FAVOR Al MOMENT D'EXECUTAR L'EXONERACIÓ, QUE, D'HAVER-SE CONEGUT, HA D'HAVER AFECTAT MATERIALMENT A LA SEVA LIQUIDACIÓ AMB EL DEUTOR."

 

17. PRIVADESA.

Tota la informació proporcionada per tu o recopilada per ACTIVIDOO en relació amb els Serveis es regeix mitjançant la Política de privadesa de ACTIVIDOO. Es pot trobar una còpia de la mateixa en https://www.actividoo.com/privacidad, que, per la present, s'incorpora per referència en aquests Termes de servei. ACTIVIDOO recomana encaridament que revisis la Política de privadesa detingudament. A més, qualsevol informació que enviïs o proporcions als Serveis pot ser accessible públicament. Has d'anar amb compte de protegir la informació privada o que és important per a tu. ACTIVIDOO no serà responsable de protegir aquesta informació ni de la protecció de la privadesa del correu electrònic o una altra informació transferida a través d'Internet o qualsevol altra xarxa que puguis utilitzar. Tingues en compte que si decideixes revelar informació que et pugui identificar personalment en els Serveis, és possible que aquesta informació es faci pública. ACTIVIDOO no controla i no serà responsable dels teus actes o els de qualsevol altre usuari (ja siguin Organitzadors, Compradors, uns altres no Organitzadors o d'un altre tipus) dels Serveis.

18. NOTIFICACIÓ.

Pots rebre les notificacions per correu electrònic o per correu ordinari en l'adreça que figuri en els registres de ACTIVIDOO. Els Serveis també poden proporcionar notificacions de modificacions d'aquests Termes de servei o altres assumptes mostrant-te notificacions o enllaços a notificacions, en general, en els Serveis. Les notificacions que ens enviïs han de realitzar-se per escrit a la nostra adreça de correu de Actividoo, en C/ Roger de Lluria, 41, Baixos de Barcelona, CP: 08009 o bé per correu electrònic a info@actividoo.com

 

19. INFORMACIÓ DE MARCA COMERCIAL.

Les marques comercials, marques de servei i logotips de ACTIVIDOO (les "Marques comercials de ACTIVIDOO") utilitzades i mostrades en relació amb els Serveis són marques comercials o marques de servei de ACTIVIDOO registrades i no registrades. Altres noms d'empreses, productes i serveis utilitzats en relació amb els Serveis poden ser marques comercials o de servei propietat de tercers (les "Marques comercials de tercers"i, juntament amb les Marques comercials de ACTIVIDOO, les "Marques comercials"). L'oferta dels Serveis no ha de constituir la concessió, per implicació, impediment o d'una altra manera, de llicència o dret alguns per usar qualsevol Marca comercial mostrada en relació amb els Serveis sense el consentiment previ per escrit de ACTIVIDOO específic per a cada ús. Les Marques comercials no poden utilitzar-se per menysprear a ACTIVIDOO, a qualsevol tercera part o als productes o serveis de ACTIVIDOO o un tercer, o de qualsevol forma (a judici exclusiu de ACTIVIDOO) que pugui danyar qualsevol bona fe en les Marques comercials. L'ús de qualsevol Marca comercial com a part d'un enllaç a o des de qualsevol lloc està prohibit tret que ACTIVIDOO aprovi l'establiment d'aquest enllaç mitjançant consentiment previ per escrit per a cada enllaç. Tota la bona fe generada a partir de l'ús de qualsevol Marca comercial de ACTIVIDOO redundarà en benefici de ACTIVIDOO.

 

20. GENERAL.

20.1 Acord complet.

Aquests Termes de servei constitueixen l'acord complet entre ACTIVIDOO i tu, i regeixen l'ús que fas dels Serveis com a Comprador o un altre no Organitzador o Organitzador, i succeeixen a qualsevol acord, proposta, discussió o comunicació anteriors o contemporanis entre ACTIVIDOO i tu sobre l'assumpte del present article. També pots estar subjecte a termes i condicions addicionals que es podrien aplicar quan usis serveis afiliats, Contingut de tercers, programari de tercers o els Serveis d'una manera diferent a l'estipulada en aquests Termes de servei.

20.2 Elecció del dret aplicable.

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Seran competents per conèixer de les divergències que es derivin de la interpretació o aplicació d'aquesta clausula, els Jutges i Tribunals del domicili del consumidor.

Els continguts, productes i serveis inclosos en el Lloc web són conformes a la legislació espanyola, i no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats. Correspon doncs, als usuaris de fora d'Espanya, el verificar la possibilitat d'importar o utilitzar els productes que ens sol·licitin.

20.3 Renúncia; clàusules no vàlides.

L'incompliment o la demora de ACTIVIDOO en l'exercici o posada en vigor de qualsevol dret o clàusula d'aquests Termes de servei no constituiran una renúncia a dita dreta o clàusula. Sota cap circumstància, serà efectiva una renúncia, esmena o modificació orals. Si un àrbitre o tribunal competent troben que alguna de les clàusules d'aquests Termes de servei no és vàlida, les parts, no obstant això, acorden que l'àrbitre o el tribunal hauran de procurar donar validesa a les intencions de les parts conforme es reflecteix en la clàusula, i que la resta de clàusules d'aquests Termes de servei segueixin romanent en vigor.

20.4 Temps per presentar una reclamació.

Acceptes que, amb independència de qualsevol estatut o llei que disposi el contrari, qualsevol reclamació o causa de demanda que sorgeixi o estigui relacionada amb l'ús dels Serveis o aquests Termes de servei s'haurà de presentar en el termini de dos (2) anys després que sorgeixi aquesta reclamació o causa de demanda o serà descartada per sempre.

20.5 Títols.

Els títols de secció d'aquests Termes de servei s'inclouen solament per comoditat i no tenen efecte legal o contractual.

20.6 Infraccions.

Informa per correu electrònic de qualsevol infracció d'aquests Termes de servei a  info@actividoo.com